Zoznam sprostredkovateľov

Pre účely týchto informácií sa za sprostredkovateľov, čiže osoby, ktoré v mene spoločnosti Wealthcraft s. r. o. spracúvajú Vaše osobné údaje, považujú:


Spoločnosti, ktoré nám poskytujú mailingové, webhostingové služby, dátové úložisko

Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928

Webflow, Inc., 398 11th St., Floor 2, San Francisco, California 94103-4881

Intuit Inc., 2700 Coast Ave, Mountain View, California 94043


Spoločnosti, ktoré nám poskytujú voucher na produkty SIRUPO

BizPartner Support, s.r.o., so sídlom Dlhé Hony 5031/6 058 01 Poprad, IČO: 44071019


Spoločnosti, ktorým poskytuje Vaše osobné údaje na účely marketingových aktivít (len na základe vysloveného súhlasu)

Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831


Naposledy aktualizovaná 5. júla 2023